Jóga - ásany (pozice) a jejich vliv na zdraví a psychiku

Pod pojmem jóga si nejčastěji představíme právě cvičení jógových pozic (ásan). Na pozice se klade přílišný důraz a mnohdy jsou i špatně prováděny - bez soustředění, správného dechu, zato s urputností a leckdy i bolestí. 


Význam a historie ásan
Ásana však znamená v překladu pohodlná pozice, ve které jsme schopni se zastavit a určitou dobu setrvat. Má být stálá a pohodlná, aby se z těla, mysli a vědomí člověka utvořil harmonický celek. Historie ásan sahá k bohu Šivovi, který údajně určil 84 hlavních ásan z tradičních 84 000. Dnes je řada z nich zapomenuta a naopak vzniklo mnoho nových. Podrobnější popis, především sedů, přinesl Patandžali (viz článek „Historie, styly, přínosy“). Názvy pozic v sanskrtu v sobě nesou i velmi zajímavé vibrace, často i příběhy a podobenství - např. sed padmásana (lotosový květ) - jogín na své cestě prochází podobně jako rostlina nejdříve  bahnem, poté vodou, květ nad hladinou pro něho symbolizuje závěrečné poznání.  Řada pozic napodobuje instinktivní chování zvířat, jako např. mardžariásana (kočka) - typické pohyby šelmy, vedoucí k protažení těla a páteře.


Vliv ásan na tělo i mysl
Pozice nepůsobí jen na fyzickou část těla, ale ovlivňují i naši energii, mysl a vědomí. Cílem při cvičení je stát se pozorovatelem, uvolnit se a vnímat „zvenčí“ nejen své tělo, ale i pocity. Pozice po nás vyžadují soustředění, které se cvičením stále prohlubuje. Tělo přechází do harmonického, klidného stavu, který si ideálně jogín dokáže navodit i kdykoli během dne. Ásany mají být cestou k poznání nás samých. Ve většině lidí cvičení vyvolává příjemné pocity, ozdravuje tělo. Naše svaly se protáhnou, zlepší se pohyblivost kloubů. Tělo je pružnější, odolnější. Aktivuje se činnost vnitřních orgánů, jóga má vliv na celkově správný chod těla. Zlepšuje se schopnost soustředění,  paměť, odstraňuje se stres, celkově se člověk zklidňuje a zažívá pocity pohody.


Správné provedení ásan
Před cvičením ásan bychom neměli alespoň dvě hodiny jíst a také nepít mnoho tekutin. Necvičíme během nemoci.  V průběhu lekce nespěcháme, nesoutěžíme - ani sami se sebou. Neexistuje dokonalé provedení pozice. Z pozic přecházíme plynule. Soustředíme se. Správně dýcháme - nosem, nezadržujeme dech, při předklonu  a stlačování hrudníku je výdech, při zvedání , rozšiřování hrudníku, nádech. Sladíme-li dech s pohybem, je průběh pohybu harmonický, dýchání se prohlubuje a dochází k povzbuzení krevního oběhu i látkové výměny. Pomocí dechu můžeme znásobit i svalové uvolnění - soustředíme se na ztuhlé části těla a s každým výdechem je vědomě uvolňujeme.
Pohybujeme se od středu těla k periferiím - pracujeme se sílou, která je ukryta pod pupíkem. Toto centrum vyžaduje aktivní pánevní dno (oblast hráze a svěračů jsou vědomě zpevněné k pupíku a podbřišek je také aktivní). Respektujeme přirozené zakřivení páteře. S nádechem se vytahujeme za temenem hlavy a za kostrčí do dálky, s výdechem lehce povolíme do původního postavení. Pánev není podsazená, páteř není  ani příliš prohnutá v oblasti beder. Ramena a lopatky jsou stabilizované, spodní žebra nejsou vyklenuta vpřed. Brada je lehce zasunuta vzad. Váha těla je rozložena na celou plochu chodidel.


Rozdělení ásan a jejich přínosy
Ásany předklonové zpevňují a protahují páteř, zároveň vedou k pokoře. 
Ásany záklonové je třeba provádět opatrně dle pokynů instruktora. Zlepšují dýchání, odstraňují ztuhlost krku a hrudníku, posilují zádové svaly, zlepšují náladu, vedou k aktivitě a posilují sebevědomí.
Ásany úklonové zlepšují pružnost páteře, vyrovnávají dech i celkovou tělesnou asymetrii. Učí člověka přijímat zážitky kladné i záporné.
Ásany torzní (rotace) jsou náročnější, je nutné vyrovnat páteř, sladit pohyb s dechem, neprovádět švih. Učí pozastavit se a ohlédnout zpět.
Ásany balanční podporují klid a vyváženost, vnitřní důvěru. Učí rovnováze a posilují celé tělo.
Ásany obrácené vytvářejí v těle protiváhu k běžnému pohybu po nohou. Nejsou vhodné pro osoby s onemocněním srdce, vysokým krevním tlakem, závratěmi, problémy s očima a během těhotenství.


Ásany v rámci hodiny jógy
Lekce jógy by měla začít zklidněním, dechovými technikami, mysl se zklidní a soustředí, poté následují zahřívací a průpravné cviky, po nich ásany - ideálně záklonové i předklonové, úklonové, torzní, balanční i obrácené, závěr patří opět dechovým technikám a relaxaci či meditaci.

Ivona Pobežalová
fotografie (4, 5, 6): Karla Melovská