Dech v józe - imunita, energie, boj se stresemBez dýchání nelze žít. Díky kyslíku má tělo energii pro práci srdce, pro všechny orgánové soustavy i pro jednotlivé buňky. Kvalita dechu souvisí i s naší vitalitou a životní energií. Řízené dýchání je prostředkem proti stresu, napětí, únavě, ale i nezbytným prvkem kvalitního cvičení jógy.

 
Dech v józe
V klasické józe se používá jako základní dechová technika tzv. plný jógový dech.  Pro jeho nácvik se doporučuje prociťovat odděleně dech v oblasti břicha, hrudníku a podkličkové oblasti.  Dále lze vnímat dech v levé a pravé polovině těla nebo v zadní a přední části. Nejtěžší pro nácvik bývá udržení pozornosti dovnitř do těla, lze použít i ruce a přikládat je na jednotlivá místa, na která se soustředíme. V józe se provádí nádech i výdech nosem. Díky nosu a sliznicím dochází k očištění a zahřátí vzduchu.  Při nádechu nevtahujeme břicho dovnitř, umožníme mírné vyboulení (nejen vpřed, ale i vzad a do stran), ne ale úplné povolení.  Během nádechu nezvedáme ramena, máme uvolněné obličejové svaly. Při výdechu se plíce vyprazdňují. Spodní část břicha je neustále aktivní díky práci svalů dna pánevního.  Při nádechu totiž dochází ke klesání bránice, která tlačí orgány v břiše směrem dolů. Proto je nutné pánevní dno neustále lehce zapojovat, aby vytvořilo orgánům oporu.
 
 
Typy dechu a jejich vliv na lidský organismus
Břišní dech plní vzduchem spodní části plic. Podílí se na něm především bránice. Tento dech mj. ovlivňuje psychiku a podporuje trávení, spíše zklidňuje. Muži mají tendenci dýchat spíše jen do oblasti břicha a nerozvíjet ostatní typy dechu.
Hrudní dech plní střední části plic. Zajišťují jej mezižeberní svaly. Příznivě působí např. na činnost srdce, podporuje krevní oběh a je více aktivační. Ženy dýchají většinou jen do oblasti hrudníku a ramen, přičemž chybně zvedají ramena a hruď příliš vzhůru. Přeťežuje se tak oblast ramen, trapézů, což způsobuje bolesti hlavy, šíje apod.
Podkličkový dech je nejméně patrný (pokud by břišní dech představoval 3 dílky z celku, pak hrudní 2 a podklíčkový 1 dílek), pociťujeme ho v nejvyšších částech plic, ramena se mírně nadzvedávají a rozšiřují do stran. Pomáhá při bolestech hlavy, působí preventivně při astmatu, alergiích atd. 
 
 
Plný jógový dech
Plný jógový dech je spojením všech těchto tří fází do jedné vlny. S nádechem vlna začíná pohybem zdola nahoru, s výdechem též zdola nahoru nebo odshora dolů končí. Ve skutečnosti nelze tři typu dechu od sebe úplně oddělit a pak spojit, dech probíhá současně do všech částí plic najednou.  Začínáme řádným výdechem (čím větší výdech, tím kvalitnější může být nádech), soustředíme se na to, že vzduch odchází ze zadní části plic a poté z přední. Dýcháme pomalu a zhluboka, uvolněně. Důležitá je kvantita - tedy kontrolovaný a rytmický dech.  Při dýchání je důležité vyrovnat páteř směrem vzhůru , protáhnout zadní část krku a za ušima do výšky, bradu však lehce zatlačit vzad a dolů. 
 
Postupně lze nádech a výdech prodlužovat a dostáváme se k delšímu výdechu než nádechu.  Zkušení jogíni praktikují i zádrže dechu a různé další dechové techniky (napr. dech udždžají) , při kterých pracují s tzv. zámky/uzávěry (bandhami), mudrami atd. Pro začátečníky jsou však tyto metody naprosto nevhodné a při špatném provedení mohou být i škodlivé.
 
Nácvik plného jógového dechu může někomu trvat měsíc, jinému i několik let. Začátečníci zpočátku doplňují dech do jednotlivých pozic, později by měl být princip opačný. Nejdříve uvědomění si dechu a v jeho rámci zapojení pohybu. Dochází pak k plynutí pohybu v rytmu dechu, k tanci dechu v pozicích. Tato fáze je úžasná a pocit z vašeho dechu a těla, které v jeho rytmu provádí pozice, je nepopsatelný. 
 
 
Přínosy jógových dechových technik pro naše zdraví a psychiku
Kvalitním a vědomým dýcháním (ve spojení s jógovými pozicemi) přispíváme jak svému tělu, tak i psychice. Většina z nás dýchá jen povrchně a navíc ústy, málo zapojujeme bránici a většinou vůbec neposilujeme svaly pánevního dna  (u žen pak bývá důsledkem např. inkontinence apod.).  Z mnoha přínosů, které se uvádějí  v odborné literatuře můžu zmínit např.: posílení plic a srdce, zlepšení cirkulace krve - tedy i jejího pročištění a zbavení těla škodlivin, zvýšení imunity organismu, zlepšení vitality - pocítění nové energie, harmonizace nervového systému, vyšší odolnost proti stresu, nervozitě či depresím, vnitřní vyrovnanost.
 
Naučíme-li se při dechovým technikách a asánách (pozicích) pracovat s hluboce uloženými svaly podél páteře,  břišními a svaly pánevního dna, zpevníme tak tělo zevnitř (oproti účinkům cvičení např. posilovnách, které se zaměřují především na vnější svalový systém). Upraví se naše držení těla, odstraníme bolesti zad, hlavy a vytvoříme základ pro jakýkoli zdravý pohyb.
 
Ivona Pobežalová