Jóga - Co jsou čakry, bandhy, mantry, mudry? Tipy na literaturu a další zdroje informací

Pravděpodobně jste na mých hodinách zaslechli už několik „zvláštních“ slovíček, jako např. šašankásana, chatturanga, namaskára, šalabhásana, tolásana atd. Tyto názvy pozic v sanskrtu však nejsou jediné pojmy, které k józe patří. 


Prána, nádí, čakry

Podle  Patandžaliho pojetí cesty jógy (viz článek  „Jóga - historie, styly, přínosy“) se čtvrtý stupeň nazývá pránájáma - ovládnutí prány (vitální energie). Jak si ale pránu, energii, představit? Je všude kolem nás, vstřebáváme ji dechem, pitím, jídlem, pohybem. V našem těle proudí energie. Někdy se cítíte unaveni, jindy plni sil. Lidské tělo disponuje dle jógy pěti hlavními pránami, proudí různými směry a mají specifické funkce. Jsou odpovědné za dýchání, rozmnožování atd. Proudí energetickými drahami, tzv. nádí, kterých je v těle až 72 000. Tyto dráhy procházejí čakrami, energetickými pletenci, v nichž dochází ke kumulaci energie a korespondují s místy, kde jsou sdružené nervy. Čakry formují naši auru. Plynutí energie čakrami může být blokováno zdravotní situací, životním stylem apod. Cvičení jógy aktivuje a očišťuje čakry. 


Mudry
Pohybem našeho těla, rukou, určitým gestem můžeme vyjádřit své myšlenky a postoje. Působíme nejen navenek, ale i sami na sebe. V józe se tyto pohyby nazývají mudry, pečeti. V indickém umění i náboženství připomínají mudry vlastnosti nebo sílu božstev. Mudry mohou být polohy rukou, postavení těla nebo výraz obličeje. Z jógové praxe znáte namaskára mudru, spojení dlaní pokrčených rukou ve výši srdce, výraz pozdravu, poděkování, uctívání, symbol klidu, míru a harmonie. Mudry jsou spojovány s pozicemi nebo řízeným dechem (džňána mudra, čin mudra, činmája mudra, Adhi mudra, brahma mudra atd.), mantrami, bandhami  apod. a používají se k nasměrování energie. Bandhy, uzávěry, pak k jejímu udržení v těle. 


Bandhy
Bandhy, uzávěry, zámky jsou kombinací svalů, které koncentrují energii v těle do určitých oblastí. Z praktikování jógy nebo i z cvičení pilates znáte např. múlabandhu - vědomé svalové stažení v oblasti konečníku, vylučovací trubice a hárze. Svaly pánevního dna jsou táhnuty směrem k sobě a lehce vzhůru. 


Mantry
Mantry, zvukové vibrace, jsou v józe zaměřeny na práci s myslí člověka.  Jóga předpokládá, že v mantrách je uložena prvotní vibrace celého vesmíru. Prvotní vibrace se nazývá anaháta náda, zvuk, jehož příčinou nebyl úder dvou předmětů o sebe. V běžném životě je mysl rozptýlená, přitahovaná k prožitkům a stále nespokojená. Pomocí recitování manter ji můžeme usměrnit, osvobodit od zaměření na ego.  V našem těle i kolem nás je neustálý pohyb, každý je charakterizován určitou frekvencí, tj. kolikrát se udál za vteřinu. Pokud je v pásmu 20 až 20 000 Hz, pak takový pohyb slyšíme jako zvuk. Z písmen sanskrtské abecedy bylo vytvořeno 9 milionů manter, nástrojů k myšlení. Po jejím vyslovení vzniká představa, která upoutá roztěkanou mysl. Mantry se dělí dle počtu slabik, zda jsou sluneční, měsíční apod. a také, zda jsou univerzální nebo osobní. Univerzální může použít kdokoli, individuální dostaneme pouze od učitele jógy. Mezi univerzální mantry patrí např. Óm, So Ham, apod. Mantry opakujeme nahlas, šeptem nebo v duchu v určitém počtu, který je  odpočítávám např. pomocí růženců apod. Recitace manter pomáhá i k získání zdraví, či odstranění stresu, apod.


Další zdroje informací - literatura, internet, časopisy, DVD a doporučení na další lektory
Pokud se chcete nejen o power józe dozvědět více, doporučuji začít některou z knížek Václava Krejčíka.  Vydal jich již několik, velmi dobrá je „Jóga v rytmu života“ (IKAR, 2009).  Skvělá „bible“ klasické jógy je např. kniha „Unijóga“ od manželů Knaislových (PAVEL DOBROVSKÝ-BETA, 2007). Václav Krejčík začal před lety vydávat i noviny o józe, ze kterých postupně vznikl časopis (a internetový portál) „Jóga dnes“ (www.jogadnes.cz). Jsou zde články jak pro laičtější veřejnost, tak i pro pokročilé jogíny. Z mnoha webových stránek zmíním např. www.yogapoint.cz (články, zajímavosti, přehledy kurzů, akcí, cvičitelů), www.energystudio.cz (cvičební studia Václava Krejčíka, akce, školení) a pak již uváděné stránky www.jogadnes.czPokud si chcete zacvičit nejen se mnou :o) a netroufáte si sami vytvářet cvičební lekce, velmi doporučuji navštívit jakékoli hodiny jógy v Energy Studiu (www.energystudio.cz). Zde máte jistotu proškolených lektorů. Každý s nich má osobitý přístup a vás to posune na cestě jógy mnohem dále, než jen s jedním stále stejným učitelem.  Pro domácí cvičení jsou vhodná i DVD, opět bych bez váhání doporučila DVD Václava Krejčíka, vydal mj. power jogu pro začátečníky i pokročilé, sestavy na odstranění bolesti zad, na hubnutí atd.

Ivona Pobežalová