Jóga - historie, styly, přínosy

Historie jógy
Jóga je více než 2 tisíce let starý filozofický systém s kořeny z  Indie.  Samotný název jóga pochází ze sanskrtského slova, které se překládá jako „sjednocení, splynutí, spojení" každé stránky lidské bytosti – těla, mysli a emocí. Cílem praktikování jógy je dosáhnout tohoto spojení a najít tak stav rovnováhy. Jóga vznikla jako ucelený systém tělesných cvičení, dechových technik, meditací a etických zásad. Byla inspirovaná hinduistickou mytologií a později ovlivněna buddhistickým učením. V naší západní kultuře se více zdůrazňují prvky fyzického tréninku než náboženské aspekty. Jeden z prvních autorů, který sepsal učení o józe, Patanjali (Patandžali), popsal ve 2. st. př.n.l. osm stupňů jógové praxe: zákazy, příkazy (např. neubližovat, pravdivost, zdrženlivost, sebekázeň), práce s tělem - pozice (asány), ovládání dechu a energie (prány), kontrola smyslů, koncentrace, meditace a dokonalé poznání. Dodnes mnozí učitelé jógy z jeho principů vycházejí.

Styly jógy
Jóga je životní styl, pohled na svět. Má velmi široký záběr a mnoho cest, jak dosáhnout cíle - poznání pravého já, nalezení rovnováhy. Některé cesty využívají více fyzické cvičení, jiné meditace či další techniky.

Bhakti jóga 
- vyznává oddanost bohu nebo božstvu a je charakteristická prováděním různých rituálů

Džňána jóga 
-  adepti se  snaží sebepoznání docílit studiem, cvičením i praktickými zkušenostmi, pravdu  hledají i pochybováním a ptaním se na vše kolem nás

Karma jóga 
- představuje službu ostatním bez touhy po odměně, ze solidarity a z dobrého přesvědčení

Rádža jóga 
- tzv. královská cesta, u jejího vzniku stál mudrc Patanjali a dle jeho osmidílné stezky se dříve nazývala aštangajóga (dnes se tímto názvem označuje jeden z dynamických stylů jógy) 

Hatha jóga
- nejznámější a dnes nejvíce rozšířená forma jógy, která usiluje o harmonii těla i ducha pomocí fyzického cvičení asán a dechových cvičení

Dále existují např. kundaliní jóga, mantra jóga, tantra jóga atd.

Nejčastěji se však setkáváme s názvy, které nepatří mezi klasické cesty jógy, jedná se spíš o fyzické cvičení, které z jógy vychází, nebo  o systémy, které sestavili různí učitelé. 

Bikram jóga
- specifická tím, že cvičení probíhá v místnosti vyhřáté na 42º C, potem se vyplavují toxiny a posiluje se imunita

Power jóga
- americká verze aštanga jógy, intenzivní cvičení na sebe navazujících pozic, které posilují a zároveň protahují

Vinyasa flow jóga
- slovo vinyasa znamená „pohyb sladěný s dechem“, jedná se tedy o plynulé přecházení z pozic v souladu s nádechem a výdechem, fyzicky velmi náročná forma cvičení (často u nás proto nazývaná dynamická jóga)  

Iyengar jóga 
- styl B. K. S.,Iyengara se zaměřuje především na správnou techniku provedení každé pozice, hodně se používají i pomůcky (bloky, pásky, židle apod.), které umožňují cvičit i osobám po zraněních, s různými pohybovými dysbalancemi nebo starším lidem

Gravid jóga
- speciálně upravené pozice vhodné pro těhotné ženy, cviky na zmírnění těhotenských obtíží, důraz na dechové a relaxační techniky

Každý z nás se může věnovat různým směrům jógy současně, většina ale po čase upřednostní jeden směr - cestu, která je jeho osobnosti nejbližší.

Přínosy jógy
Náš současný životní styl většinou obnáší nedostatek pohybu, nevyváženou stravu, stres. Jóga zažívá „renesanci“, protože příjemně protáhne a posílí nejen naše těla, ale přináší i zklidnění, relaxaci, cestu k hledání sebe sama a spokojenosti v životě. Z mnoha přínosů lze jmenovat např. zvýšení pružnosti páteře a zmírnění nebo odstranění bolesti zad, zlepšení pohyblivosti kloubů, povzbuzení a harmonizace činnosti orgánů i žláz, podpora látkové výměny a funkcí lymfatického systému, posílení imunitního systému, zklidnění a posílení nervů, snížení úzkostí a depresí, pročištění pokožky atd. Díky praktikování jógy se snižuje např. tvorba zánětů, omezuje riziko chorob srdce nebo vznik cukrovky. Většina osob se cítí již po první hodině jógy uvolněně a odpočatě a to díky snížené hladině kortisolu (stresového hormonu).

Na co si dát pozor
Během cvičení nezadržujte dech, nepřepínejte své síly. Poslouchejte své tělo… Necvičte s plným žaludkem, bezprostředně po cvičení též nejezte. Nedoporučuje se cvičit  jógu, máte-li virosu, teplotu, jste nachlazení nebo po operačním zákroku. Opatrně a pouze po konzultaci s lékařem by měli cvičit lidé s vysokým krevním tlakem, problémy se srdcem či jinými vnitřními orgány, nemocemi páteře, kloubů atd. V těhotenství je vhodné nahradit power jógu gravid jógou. Soustřeďte se a jógu si užívejte.

Jóga v našem životě
Jóga vás buď vůbec neosloví nebo jí propadnete. V druhém případě můžete jógu nechat vstoupit i do vašeho každodenního života. Kdykoli lze naslouchat svému tělu, soustředit se nebo uvolnit. Na hodinách zvládnete postupně řadu náročných pozic, které zvýší vaše sebevědomí. Zlepšíte držení svého těla, získáte pružnou a štíhlou postavu, posílíte svoji imunitu. To vše pozitivně ovlivní váš život. Budete-li mít zájem, půjdete po cestě jógy ještě dále, začnete cvičit i relaxovat doma, studovat další literaturu. Přeji vám příjemné objevování!

Prosba na závěr
Choďte na hodiny jógy včas, pohodlně oblečeni, před hodinou se osprchujte (je-li to možné)  a nepoužívejte výrazné parfémy. Informujte svého učitele o zdravotních problémech, případných bolestech v pozicích apod. Naslouchejte svému tělu, nenuťte se do pozic, na které se v daný okamžik necítíte. Nerušte ostatní poznámkami nebo nevypnutým mobilním telefonem. Nevynechávejte závěrečnou relaxaci - pozice Savasany (leh na zádech) je pro vás  jedna z nejpřínosnějších.

 

Ivona Pobežalová